Kinderen en scheiden

Kinderen van gescheiden ouders lopen een groter risico op problemen dan kinderen uit intacte gezinnen. Daarbij werken de gevolgen van de scheiding vaak door tot in de volwassenheid. Je kunt hierbij denken aan:

  • gedragsproblemen, zoals agressief gedrag en vandalisme
  • emotionele problemen (laag zelfbeeld, minder zelfvertrouwen, angsten, depressiviteit)
  • moeilijkheden in sociale relaties
  • kwetsbare eigen relatie- en gezinsvorming, met 2x grotere kans om zelf ook te gaan scheiden
  • riskante gewoonten, zoals roken, drinken en blowen
  • leerproblemen, concentratieproblemen, lagere cijfers

Als ouder kunt u veel schade bij uw kinderen voorkomen, onder andere door de zaken voor uw kinderen samen goed te regelen en de afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan.

KIES for Kids!

Om tot een goed ouderschapsplan te komen is deelname van uw kinderen aan KIES for Kids! een must. KIES staat voor Kind In EchtScheiding. In vier bijeenkomsten van een uur delen kinderen samen met lotgenootjes hun emoties, gedachten en zorgen. Ze geven elkaar op die manier tips en handvatten hoe ze kunnen omgaan met alle veranderingen en de scheiding van hun ouders. Naast hun eigen beleving wordt de door de ouders bedachte omgangsregeling met de kinderen besproken en wordt ze geleerd hoe te communiceren met hun ouders over wat voor hen moeilijk of onduidelijk is. Na de bijeenkomsten informeren wij de ouders met tips en adviezen voor het kind en de omgangsregeling.

De positieve effecten van dit landelijke KIES-programma op kinderen en ouders zijn wetenschappelijk vastgesteld, o.a. door de Universiteit van Utrecht. Op de website www.kiesvoorhetkind.nl kunt u meer lezen over KIES. 

Relatiecoaching

De ervaring van Echtscheiding Plus is dat achter de wens om uit elkaar te gaan vaak de onmacht ligt om de relatie weer nieuw leven in te blazen. Echtscheiding Plus helpt u bij het duidelijk maken bij u zelf en bij de ander wat nodig is om samen weer gelukkig te worden binnen uw relatie.

Lees meer...