Tarief

Echtscheiding Plus biedt alleen maatwerk. Iedere angel is immers persoonsgebonden en vergt een andere aanpak.

Het tarief voor een persoonlijk alleengesprek/sessie bedraag € 121,= incl. BTW per uur.

Het tarief voor een gezamenlijke gesprek met beide ex-partners en een gesprek met de kinderen bedraagt € 60,50 incl. BTW per uur per ex-partner. 

De kosten worden helaas niet vergoed door een zorgverzekering en vallen ook niet onder de dekking van een (juridische) toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. 

 

* voor afspraken in de avond of in het weekend geldt een hoger uurtarief