Wat we doen

Voor de scheiding begeleidt Echtscheiding Plus de partners bij de zogenaamde scheidingsoverwegingstijd: wel of niet scheiden. Een zware beslissing met verstrekkende gevolgen. Vervolgens begeleidt Echtscheiding Plus de partners bij het komen tot de echtscheidingsmelding: de acceptatie van het uit elkaar gaan en wanneer en hoe vertel ik het mijn partner en de kinderen? De ervaring leert dat als aan deze twee belangrijke aspecten van een scheiding niet de nodige aandacht wordt besteed, de kans op een jaren voortslepende vechtscheiding aanzienlijk is. Vervolgens worden de kinderen centraal gesteld en wordt samen met de ouders en de kinderen een evenwichtig ouderschapsplan gemaakt. 

Soms blijken ouders niet in staat te zijn om samen tot afspraken te komen, en escaleert deze onmacht in een juridische strijd. Mediation kan dan een instrument zijn om de situatie te de-escaleren, om de onderlinge communicatie te herstellen, en om alsnog tot gezamenlijke afspraken (in het belang van de kinderen) te komen. In de meeste gevallen lukt dit ook.

Daarnaast verzorgt Echtscheiding Plus ook trainingen voor ouders, die de vechtscheiding nu eens eindelijk opgelost willen zien, maar niet weten hoe. Een aantal bijeenkomsten in groepsverband onder deskundige begeleiding. Ook bij zaken die al bij de advocaat en de rechter liggen, kan Echtscheiding Plus een positieve bijdrage leveren. Een doorverwijzing naar Echtscheiding Plus betekent een grote kans op een respectvolle, gezamenlijk gedragen oplossing. Zo snel mogelijk met elkaar aan tafel - bij juridische aspecten ook met beider advocaten - en op een effectievere manier dan voorheen onder deskundige begeleiding de problemen oplossen. 

Onafhankelijk

Echtscheiding Plus verkoopt geen financiële producten en ontvangt geen provisie van financiële instellingen.

Nazorg

Ook na uw echtscheiding staan we voor u klaar. Bijvoorbeeld als de omstandigheden veranderen en er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Of als alles toch niet zo vlekkeloos loopt als gewenst. 

Samenwerking

Echtscheiding Plus werkt multi-disciplinair samen met erkende deskundigen.