Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Het traject begint met een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is van u te vernemen wat voor u belangrijk is, u te informeren over wat er bij scheiden allemaal komt kijken en wat Echtscheiding Plus daarin voor u kan betekenen. 

Echtscheidingsmelding

In het volgende gesprek besteden wij aandacht aan uw wens tot scheiden, de echtscheidingsmelding en de impact die de scheiding op u en de kinderen heeft. Zonodig helpen wij u bij het beter omgaan met uw emoties en bij de verbetering van de onderlinge communicatie. 

Ouderschapsplan

Als u minderjarige kinderen heeft, wordt  met u een ouderschapsplan opgesteld. Dit plan is wettelijk verplicht. In dit plan maakt u met elkaar afspraken over de verzorging en opvoeding van uw kinderen, over hoe u elkaar informeert en betrekt bij bepaalde gebeurtenissen. De kinderen worden hierbij uiteraard ook betrokken, al dan niet via een KIES-traject.

Vervolg werkwijze...

 

 

Echtscheiding Plus verzorgt voor u het gehele echtscheidingstraject en staat ook na de scheiding voor u klaar.